Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Disclaimer
Ganglion
Ganglion

Wat is een ganglion?
Een ganglion ziet er uit als een bultje, bobbeltje of hard knobbeltje. Een ganglion is een omkapselde holte, gevuld met een geleiachtige vloeistof. Een ganglion ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of een peesschede, meestal zonder duidelijke oorzaak.
Het doet zich het meest voor aan de handen (de pols, vooral aan de bovenkant), de voeten en de enkels.
Een ganglion is een onschuldige afwijking, die op zich geen last geeft. Klachten van pijn en krachtsverlies ontstaan meestal door druk van de zwelling op aangrenzende pezen of zenuwen.
De zwelling kan ook ontsierend zijn.

Behandeling
Er zijn twee mogelijkheden om een ganglion te behandelen: punctie en operatie. Het ganglion is helaas een afwijking die ondanks deskundige behandeling nogal eens terugkomt (recidief is). De kans hierop is na een punctie groter dan na een operatie, maar de punctie geeft geen litteken en geen napijn.

Punctie
Het ganglion wordt met een injectienaald leeggezogen, waarna de holte met een corticostero´d-preparaat wordt gevuld (een medicijn om ontstekingen tegen te gaan). De plek moet hierna een week lang, enkele malen per dag, flink gemasseerd worden.

Operatie
De operatie wordt meestal onder plaatselijke verdoving op de poliklinische operatiekamer uitgevoerd. Via een kleine snee wordt het ganglion uit het omgevende weefsel vrijgemaakt en verwijderd. In lastige gevallen, zoals bij herhaalde operaties, kan een meer uitgebreide verdoving en operatie noodzakelijk zijn. Na de ingreep wordt vaak voor de eerste dag een drukverband met een mitella gegeven. U kunt dus niet zelf autorijden.

Nazorg
Napijn kunt u het beste bestrijden door zo snel mogelijk na de ingreep een pijnstiller (bijvoorbeeld Paracetamol 500 mg) in te nemen en dit vier uur later te herhalen. Na twee dagen mag de wond weer kortdurend nat worden en is verband niet meer strikt noodzakelijk. Het operatiegebied moet u enkele dagen ontzien. Uitwendige huidhechtingen worden na 10-14 dagen verwijderd.

Complicaties
Complicaties komen maar weinig voor en dan vrijwel alleen na de operatie. Er is, zoals bij elke ingreep, een kleine kans op een nabloeding of een wondinfectie. Beschadiging van bloedvaten of zenuwen is zeldzaam. Bij ernstige wondproblemen moet u uiteraard contact opnemen met het ziekenhuis.

Bron: patiŰnteninformatie AMC Amsterdam