rekken

Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Disclaimer
Algemene rekoefeningen
Algemene rekoefeningen 8 Ó 10 minuten

1. Doe eerst een algemene warming-up gedurende 8 Ó 10 minuten.
2. Neem een correcte uitgangspositie aan (zie tekeningen).
3. Voer de spanning in de gerekte spier langzaam op (zonder pijn). Houd de spanning
in de gerekte spier(groep) gedurende 20 tellen vast.
Dus niet verend rekken.
4. Schud de spier steeds na het rekken ter ontspanning even los. Herhaal de rekking
3 Ó 5 keer achtereen. Zowel links als rechts.
5. Doe de oefeningen zo mogelijk ook na het sporten (cooling down).

Herhaal deze rekoefeningen minstens 3 keer per week.
6. Neem bij klachten contact op met een arts en ga voordien niet sporten.