Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Disclaimer
Een veel voorkomende blessure bij speerwerpen is de
"speerwerperselleboog".

In een periode dat er veel geworpen wordt, ontstaan vaak geleidelijk aan pijnklachten aan de binnenzijde van de elleboog. Soms echter ontstaan de pijnklachten door één worp. De oorzaak kan gelegen zijn in, een niet of onvoldoende specifiek uitgevoerde warming-up of een technisch verkeerde uitvoering van de worp. Ook de spieren in de onderarm kunnen stijf en pijnlijk aanvoelen. In sommige gevallen kan de elleboog bij het bewegen kraken of dik worden.

Als er sprake is van een speerwerperselleboog kunnen de pijnklachten ook in het dagelijks leven optreden bij:
ˇ Maximaal strekken of buigen van de elleboog.
ˇ Onderhands optillen van iets zwaars (b.v. een stoel).
ˇ Stoten van de binnenzijde van de elleboog.

Oorzaken van deze elleboogklachten
Deze pijnklachten berusten op een irritatie van een gewrichtsband en van de aanhechting van de spieren (pezen) aan de binnenzijde van de elleboog. Het is bekend dat pezen en gewrichtsbanden maar een matige doorbloeding hebben en dat genezing van een (overbelastings-) blessure lang zal duren. Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van deze blessure:

ˇ Onvoldoende aandacht voor een (specifieke) warming-up voor het speerwerpen.
ˇ Te snelle opvoering van het aantal en de intensiteit van de worpen.
ˇ Foutieve werptechniek (zijdelings doortrekken van de elleboog).
ˇ Onvoldoende lengte en kracht van de onderarm- en schouderspieren.
ˇ Onvoldoende beweeglijkheid van de schouder en de lage rug.
ˇ Strekbeperking of standafwijking (X-stand) van de elleboog.

Hoe voorkom ik deze elleboogklachten
1. Voer na een algemene warming-up een specifieke warming-up voor het speerwerpen uit. In deze warming-up moet onder andere aandacht besteed worden aan specifieke "losmaak-" en rekoefeningen voor de onderarm, schouder en romp. Als voorbeeld:
ˇ Buig de pols maximaal achterover met gebogen elleboog, beweeg de hand naar buiten en strek daarna de elleboog uit.
ˇ Houd de speer met beide handen net zo breed vast dat heen en weer zwaaien over het hoofd met gestrekte armen mogelijk is.
ˇ Houd de speer met beide handen boven het hoofd en buig met de romp naar links en naar rechts.
ˇ Leg de speer op de schouders en leg de armen over de speer. Maak nu met de romp draaibewegingen naar links en naar rechts.
ˇ Breng de arm horizontaal zo ver mogelijk naar achteren en steun b.v. tegen een muur. Houd de handpalm hierbij naar binnen / boven gedraaid. De oefening wordt nog specifieker als je vanuit deze positie de werphouding aanneemt en voorzichtig met de heupen en de romp indraait.
ˇ Vouw de vingers in elkaar en strek de armen zover mogelijk uit boven het hoofd. Probeer hierbij met de romp licht achterover te buigen.
Bij deze rekoefeningen geldt dat er alleen een spierspanning (dus géén pijn) gevoeld mag worden en dat de oefening zo'n 15-20 seconden vastgehouden moet worden. Herhaal deze oefeningen enige malen.
2. Naast het uitvoeren van bovengenoemde (specifieke) "losmaak" en
rekoefeningen is het belangrijk de speerwerptraining te beginnen met "prikken in
de grond" en met worpen uit een verkorte aanloop (drie- en vijfpas). ,
3. Zorg voor een goede trainingsopbouw. Voer het aantal en de intensiteit van de worpen per training slechts langzaam op.
4. Voer ook voor de buigers van de onderarm spierversterkende oefeningen' uit.
Dit kan b.v. door veelvuldig in een spons of veer te knijpen of door met een gewicht je in de hand de pols te buigen.
5. Leer een goede speerwerptechniek aan. Vraag je trainer hier goed op te letten.
Van belang is om de speer vlak naast het hoofd af te werpen en "boven langs door te halen". Met name zijdelings doortrekken van de speer kan tot deze elleboogklachten leiden.
6. Als na een zware werptraining de onderarm stijf aanvoelt, laat deze dan masseren en voer zelf een ijsmassage met een smeltend ijsblokje uit van zo'n 15-20 minuten aan de binnenzijde van de elleboog en de stijve spieren.

Wat kan ik doen als deze blessure toch is ontstaan?
1. Stoppen met werpen of alleen nog maar "technische worpjes maken uit verkorte aanloop", waarbij er geen pijn mag worden gevoeld tijdens de training of de ochtend erna. De trainingsbelasting moet omlaag gebracht worden, omdat het een overbelastingsblessure is.
2. Voer alle bovenstaande preventietips uit, met vooral aandacht voor de rekoefeningen en de ijsmassage die zeker zo'n 3-5 keer per dag uitgevoerd moet worden.
3. Soms is het zinvol een ondersteunende bandage of tape net onder de elleboog aan te leggen. Laat dit beoordelen en eventueel voordoen door een (sport-)arts of fysiotherapeut.
4. Wanneer deze maatregelen niet het gewenste effect opleveren, ga dan binnen twee tot vier weken naar je huisarts of, in overleg met deze, naar een Sportmedisch Adviescentrum (S.MA.). Zij kunnen je dan vertellen of een behandeling door een fysiotherapeut voor jou zinvol is om de klachten te verminderen.

Dit is een bewerkt KNAU artikel

Speerwerperselleboog